Akutte ophold

Vi har stor erfaring i at rykke ud, når akutte sitationer opstår. Vi hjælper både ved indlæggelser, pludselige rejser og lignende. Det er endda os, der har hjulpet med evakuering af hunde fra bygninger ramt af stormvejr, når københavske boligselskaber har haft behovet.

Vi kører ud til dig

Sørg for, at vi kan komme ind til hunden. Enten med en nøgle eller ved at du eller en nabo er hjemme.

Oplysninger om vaccinationer

Det kan være svært at have alle oplysninger klar, hvis det ikke er ejer selv, der er i stand til at udlevere hunden. Vi kontakter gerne hundens faste dyrlæge for at få de nødvendige oplysninger. Og vi kan hjælpe med nødvaccinationer, hvis det er nødvendigt.

Betaling af depositum

Vi kan bede om betaling af á conto depositum, hvis vi ikke kender hunden i forvejen. Det er for at sikre os, at vi ikke står med en hund, der ikke kan betales for. Vi tager selvfølgelig hensyn til, at det kan være svært at betale, hvis det er en akut situation.

Forlængelse og ukendt varighed

Det er helt normalt ikke at kende varigheden af et ophold, når det er akut. Vi tager os af hunden, så længe du har behovet. Og vi kan hjælpe med at finde en mere permanent løsning, hvis du har brug for det.

Giving your dog a great vacation